Máy bơm tõm Daphovina

Thương hiệu máy bơm tõm Daphovina máy bơm nước thải xuất xứ Việt Nam. Dải công xuất ,lưu lượng, cột áp liên tục cho người dùng nhiều sự lựa chọn. Bảo hành 12 tháng chính hãng.

Xem tất cả 18 kết quả

 • Máy bơm chìm đẩy cao Daphovina 370W

  Giá bán: 1.350.000

  Máy bơm nước thải đẩy cao Daphovina 370W là dòng máy bơm nước thải thả chìm, làm bằng chất liệu Inox kết hợp buồng bơm gang đúc, cột áp cao, giá rẻ. Máy bơm chìm đẩy cao giá rẻ chất lượng tốt của Việt Nam. Máy hoạt động ổn định bảo hành chính hãng. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm Daphovina 750W

  Giá bán: 1.750.000

  Máy bơm nước thải Daphovina 750W máy bơm nước thả chìm nước thải: hút bể hố ga chống ngập. Máy bơm thân inox nhỏ gọn chất lượng. Máy hoạt động ổn định giá thành rẻ. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm chìm đẩy cao Daphovina 750W

  Giá bán: 1.750.000

  Máy bơm nước thải đẩy cao Daphovina 750W là dòng máy bơm nước thải thả chìm, làm bằng chất liệu Inox kết hợp buồng bơm gang đúc, cột áp cao, giá rẻ. Máy bơm chìm đẩy cao giá rẻ chất lượng tốt của Việt Nam. Máy hoạt động ổn định bảo hành chính hãng. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm Daphovina 1100W

  Giá bán: 2.250.000

  Máy bơm nước thải Daphovina 1100W máy bơm nước thả chìm nước thải: hút bể hố ga chống ngập. Máy bơm thân inox nhỏ gọn chất lượng. Máy hoạt động ổn định giá thành rẻ. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm chìm đẩy cao Daphovina 1100W

  Giá bán: 2.250.000

  Máy bơm nước thải đẩy cao Daphovina 1100W là dòng máy bơm nước thải thả chìm, làm bằng chất liệu Inox kết hợp buồng bơm gang đúc, cột áp cao, giá rẻ. Máy bơm chìm đẩy cao giá rẻ chất lượng tốt của Việt Nam. Máy hoạt động ổn định bảo hành chính hãng. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm Daphovina 1500W

  Giá bán: 2.650.000

  Máy bơm nước thải Daphovina 1500W máy bơm nước thả chìm nước thải: hút bể hố ga chống ngập. Máy bơm thân inox nhỏ gọn chất lượng. Máy hoạt động ổn định giá thành rẻ. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm chìm đẩy cao Daphovina 1500W

  Giá bán: 2.650.000

  Máy bơm nước thải đẩy cao Daphovina 1500W là dòng máy bơm nước thải thả chìm, làm bằng chất liệu Inox kết hợp buồng bơm gang đúc, cột áp cao, giá rẻ. Máy bơm chìm đẩy cao giá rẻ chất lượng tốt của Việt Nam. Máy hoạt động ổn định bảo hành chính hãng. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm Daphovina 1800W

  Giá bán: 3.150.000

  Máy bơm nước thải Daphovina 1800W máy bơm nước thả chìm nước thải: hút bể hố ga chống ngập. Máy bơm thân inox nhỏ gọn chất lượng. Máy hoạt động ổn định giá thành rẻ. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm Daphovina 2200W

  Giá bán: 3.600.000

  Máy bơm nước thải Daphovina 2200W máy bơm nước thả chìm nước thải: hút bể hố ga chống ngập. Máy bơm thân inox nhỏ gọn chất lượng. Máy hoạt động ổn định giá thành rẻ. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm chìm đẩy cao Daphovina 2200W

  Giá bán: 3.600.000

  Máy bơm nước thải đẩy cao Daphovina 2200W là dòng máy bơm nước thải thả chìm, làm bằng chất liệu Inox kết hợp buồng bơm gang đúc, cột áp cao, giá rẻ. Máy bơm chìm đẩy cao giá rẻ chất lượng tốt của Việt Nam. Máy hoạt động ổn định bảo hành chính hãng. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm Daphovina 3700W

  Giá bán: 5.000.000

  Máy bơm nước thải Daphovina 3700W máy bơm nước thả chìm nước thải: hút bể hố ga chống ngập. Máy bơm thân inox nhỏ gọn chất lượng. Máy hoạt động ổn định giá thành rẻ. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm chìm đẩy cao Daphovina 3700W

  Giá bán: 5.000.000

  Máy bơm nước thải đẩy cao Daphovina 3700W là dòng máy bơm nước thải thả chìm, làm bằng chất liệu Inox kết hợp buồng bơm gang đúc, cột áp cao, giá rẻ. Máy bơm chìm đẩy cao giá rẻ chất lượng tốt của Việt Nam. Máy hoạt động ổn định bảo hành chính hãng. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm Daphovina 5500W

  Giá bán: 6.300.000

  Máy bơm nước thải Daphovina 5500W máy bơm nước thả chìm nước thải: hút bể hố ga chống ngập. Máy bơm thân inox nhỏ gọn chất lượng. Máy hoạt động ổn định giá thành rẻ. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm chìm đẩy cao Daphovina 5500W

  Giá bán: 6.300.000

  Máy bơm nước thải đẩy cao Daphovina 5500W là dòng máy bơm nước thải thả chìm, làm bằng chất liệu Inox kết hợp buồng bơm gang đúc, cột áp cao, giá rẻ. Máy bơm chìm đẩy cao giá rẻ chất lượng tốt của Việt Nam. Máy hoạt động ổn định bảo hành chính hãng. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm Daphovina 7500W

  Giá bán: 10.200.000

  Máy bơm nước thải Daphovina 7500W máy bơm nước thả chìm nước thải: hút bể hố ga chống ngập. Máy bơm thân inox nhỏ gọn chất lượng. Máy hoạt động ổn định giá thành rẻ. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm chìm đẩy cao Daphovina 7500W

  Giá bán: 10.200.000

  Máy bơm nước thải đẩy cao Daphovina 7500W là dòng máy bơm nước thải thả chìm, làm bằng chất liệu Inox kết hợp buồng bơm gang đúc, cột áp cao, giá rẻ. Máy bơm chìm đẩy cao giá rẻ chất lượng tốt của Việt Nam. Máy hoạt động ổn định bảo hành chính hãng. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm Daphovina 11000W

  Giá bán: 15.800.000

  Máy bơm nước thải Daphovina 11000W máy bơm nước thả chìm nước thải: hút bể hố ga chống ngập. Máy bơm thân inox chất lượng tốt của Việt Nam. Máy hoạt động ổn định giá thành rẻ. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng
 • Máy bơm chìm đẩy cao Daphovina 11000W

  Giá bán: 15.800.000

  Máy bơm nước thải đẩy cao Daphovina 11000W là dòng máy bơm nước thải thả chìm, làm bằng chất liệu Inox kết hợp buồng bơm gang đúc, cột áp cao, giá rẻ. Máy bơm chìm đẩy cao giá rẻ chất lượng tốt của Việt Nam. Máy hoạt động ổn định bảo hành chính hãng. Kết cấu chắc chắn. Xuất xứ Việt Nam. Bảo Hành : 12 Tháng.
  Mua hàng