Máy bơm chìm Daphovina

Máy bơm chìm nước thải

Máy bơm chìm nước thải

Máy bơm nước thả chìm chống ngập úng cho các vùng trũng gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân, đặc biệt đối với các công trình đang thi công, Các công trình xây dụng, lượng mưa lớn sẽ gây ngập hố móng ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng của công nhân và chất lượng công trình. Việc thoát …